Εγγραφή
Για να εγγραφείτε στο Διεθνές Συνέδριο Agrocircle 2019 "Η εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στη Γεωργία και στην Κτηνοτροφία", παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής που ακολουθεί.